Tin học MOS - Phần mềm luyện thi MOS

PHẦN MỀM LUYỆN THI MOS

LightBlog

TIN MỚI

Thứ Bảy, tháng 9 09, 2023

Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam

Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 1 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 2 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 3 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 4 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 5 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 6 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 7 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 8 Excel 2019/365 (MO-200) Practice Exam 9
Thứ Bảy, tháng 9 09, 2023

PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam

PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 1 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 2 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 3 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 4 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 5 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 6 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 7 PowerPoint 2019/365 (MO-300) Practice Exam 8
Chủ Nhật, tháng 9 03, 2023

Giới thiệu bài thi MOS - Nguồn IIG Vietnam

1. MOS LÀ GÌ?

 • MOS: Microsoft Office  Specialist  là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm.
 • Bài thi MOS được sáng tạo bởi Microsoft  và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện trực tuyến, với hơn 25 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, giáo trình đã được IIG Việt Nam biên soạn dựa trên thực tế tại Việt Nam.
 • MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office và do Microsoft trực tiếp cấp.

Các cấp độ của chứng chỉ MOS

 • Specialist: Chứng nhận kỹ năng cơ bản trong các sản phẩm Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook.
 • Expert: Chứng nhận kỹ năng cao cấp trong Microsoft Word và Microsoft Excel.
 • Master: Chứng nhận kỹ năng tổng thể toàn diện cao cấp nhất trong sử dụng Microsoft Office. Yêu cầu 4 bài thi: Word Expert, Excel Expert, PowerPoint và một trong 2 bài thi: Outlook hoặc Access.

2. THỜI GIAN LÀM BÀI THI

 • Mỗi bài thi làm trong 50 phút.

3. CHỨNG CHỈ MOS

 • Thí sinh đạt điểm yêu cầu (từ 700/1000 điểm trở lên) sẽ nhận được chứng chỉ MOS có giá trị trên toàn thế giới do Microsoft cấp.
 • Thí sinh có thể thi lại nếu chưa đạt điểm yêu cầu để lấy chứng chỉ. Tuy nhiên, các lần thi phải sử dụng duy nhất 1 tài khoản.
 • Chứng chỉ MOS : bản mềm có thể tải về trực tuyến sử dụng tài khoản Certiport cá nhân và bản cứng được gửi trực tiếp từ Microsoft Hoa Kỳ về Việt Nam, thí sinh nhận chứng chỉ bản cứng tại các địa điểm đăng ký thi.
 • Thời hạn của chứng chỉ: Chứng chỉ MOS được cấp một lần bởi Microsoft khi thí sinh đạt tối thiểu 700/1000 điểm và có giá trị vô thời hạn

Mẫu bảng điểm

Mẫu chứng chỉ tham khảo


4. NỘI DUNG CÁC BÀI THI

Chứng chỉ MOS do Microsoft chính thức cấp cho các chương trình ứng dụng tin học văn phòng bao gồm:

Để xác thực các chứng chỉ MOS, Quý khách hàng/đơn vị vui lòng nhập code ở góc bên dưới phải của chứng chỉ MOS vào ô Credential Identification Code trên website: http://verify.certiport.com

Nguồn: IIG Việt Nam